Jøder trenger ikke Jesus og andre misforståelser

Betraktninger fra jesustroende jøde

Forfatter: Avi Snyder

Utgiver: Lunde forlag i samarbeid med Den norske Israelsmisjon

Omfang: 24-36

Læringsmål: Leserne skal få kunnskap om misjon blant jødene, og få kunnskap om hvordan vi skal møte og forholde oss til jøder.

Målgruppe: Voksne

Innhold: I denne boka slår Avi Snyder fast at tro på Jesus vitner om lydighet, ikke om frafall. Troen på Jesus fører til evig velsignelse – både for jøder og hedninger. Hvis Jesus er profeten Gud lovte å reise opp, hvis Gud virkelige befaler Israel å følge ham, og hvis det faktisk er slik at jødene blir stilt ansvarlige hvis de ikke tar imot Jesus, så er det av aller høyeste viktighet at de får høre budskapet hans. Jesus er enten alles Herre eller ikke Herre i det hele tatt.

 

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!