Jesus vant og jeg skal vinne

Forfatter: Stig Magne Heitmann

Utgiver: Ventura forlag

Omfang: 16-32

Læringsmål: Forstå hvilken plan som ligger til grunn for at kristne blir forfulgt og forført. Forstå Guds plan

Målgruppe: Ungdom og voksne

Innhold: Leseren blir tatt med på en reise gjennom Bibelen for å se om det kan finnes spor etter protevangeliet. Det går en rød tråd gjennom Bibelen.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!