Jesus synlig gjennom livslang etterfølgelse

(LED 18)

Forfatter: Red. Knut Idland

Utgiver: Hermon forlag

Omfang: 16-22

Læringsmål: Lære hva livslang etterfølgelse og disippelskap er. Gi hjelp og innsikt i å komme gjennom livets mange faser og prosesser i livslang etterfølgelse.

Målgruppe: Voksne

Innhold: Jesu store oppdrag til oss er å gjøre disipler. Kirkens største siktemål må derfor selvsagt være nettopp dette – å gjøre disipler! Disippelskap kan lettest forstås og belyses ved å se nærmere på prosessene i vår livslange etterfølgelse.

Jesus synlig gjennom livslang etterfølgelse tar utgangspunkt i tekster hvor Jesus inviterer til etterfølgelse. Jesus sier: «Kom og se Meg», «Kom og følg Meg», «Kom og være med Meg» og «Kom og bli i Meg». Gjennom disse invitasjoner får vi et nærmere innblikk i disippelreisen som en prosess som ofte går gjennom introduksjonsfasen, beslutningsfasen, livsstilfaser, modningsfaser, utrustningsfaser og fordypningsfaser.

Boken kan hjelpe deg gjennom livets mange faser og prosesser til alltid å være i bevegelse mot Jesus – en slik vedvarende bevegelse kalles livslang etterfølgelse

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!