Jesus synlig for dem som ennå ikke tror

Forfatter: Knut Idland, Øystein Gjerme, Egil Svartdahl m.fl.

Utgiver: Hermon forlag

Omfang: 20-30 timer

Læringsmål: Få arbeidsverktøy som hjelper til i oppdraget med å gjøre Jesus synlig for dem som ennå ikke tror

Målgruppe: Voksne

Innhold: Jesus synlig for dem som ennå ikke tror er ei utfordrende og praktisk ressursbok om å nå ut med evangeliet. Den er skrevet av en rekke dyktige skribenter, journalister, pastorer, misjonærer og kirkeledere som har mye kunnskap og erfaring å øse fra.

Boka kombinerer dybdeartikler, undervisning, reportasjer og intervjuer på en måte som gir en bred og mangfoldig tilnærming til to særdeles viktige fagfelt – evangelisering og misjon. Boka er bygget opp rundt teksten i Apostlenes gjerning 1,8.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!