Jesus som forbilde – for mennesker og menighet

Forfatter: Matin Cave og Egil Elling Ellingsen

Utgiver: Hermon

Omfang: 25 - 50 timer

Læringsmål: La godheten, ordet og miraklene prege våre liv som disipler akkurat som de preget Jesu liv

Målgruppe:  Eldre ungdom og voksne

Innhold: Det handler om Jesus – og Hans etterfølgere.
Jesus var som en magnet på mennesker i sin samtid. Han hadde en tiltrekningskraft som var spesiell. Hva var det med denne mannens liv som åpnet dører inn i menneskers liv, forandret deres fremtid og ga dem mot på krevende og strevsomme livsutfordringer?
Som kirke kan vi stå i fare for å gjøre svaret på spørsmålet mer komplisert enn det trenger å være. I denne boken foreslår vi tre enkle kjennetegn på Jesu liv som et utgangspunkt: godheten, Ordet og miraklene. Og vi tar til orde for at det nettopp er det samme som skulle kjennetegne dagens kirke.

«Elegante vekslinger mellom kjente bibeltekster og fortellinger om hvordan disse omsettes til levd liv i vanlige menneskers hverdag, gjør denne boken både rørende og relevant. De to forfatterstemmene, Martin og Egil Elling, gir oss et nært innblikk i hva det vil si å lede an i å kultivere en Jesus-etterfølgende livsstil som gjennomsyrer en hel menighet, med påvirkning på et helt folk. Boken anbefales til alle som søker å komme tettere på Jesus for å finne veien gjennom livet i etterfølgelse av Ham.»

– Øystein Gjerme, pastor i SALT Bergenskirken 
«Gjennom livet møter man av og til mennesker som gjør inntrykk på en gjennom livet de lever. Martin Cave og Egil Elling Ellingsen er to slike mennesker for meg. Martin gjennom de menneskene han har investert tid og ressurser inn i. Mennesker som jeg de senere årene har fått privilegiet av å bli kjent med som venner. Egil Elling er en av disse. Med stor klarhet formidler Cave og Ellingsen i denne boken mer enn gode prinsipper – de formidler levd liv. Liv som gjennom år har blitt brukt til å se andre mennesker vokse. Boken du holder i hånden er først og fremst en oppsummering av et lederskap som i norsk sammenheng er unikt, og samtidig en veiviser inn i tiden som ligger foran. Med stor innsikt peker forfatterne tilbake til en kirke med sterke røtter i disippelskap og fremover mot en kirke med mennesker som oppriktig bryr seg om nabolag og by. La denne boken være til inspirasjon og utfordring, slik livene til Ellingsen og Cave har vært for meg.»
– Kristoffer Stokke, leder av Get Focused-bevegelsen

 

 

 

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!