Jeg? En disippel?

Forfatter: Oversatt til norsk: Janne Våje Nielsen og Majken Toke Solberg

Utgiver: FABU

Omfang: 8-12

Læringsmål: Lære kristne vaner og rutiner.

Målgruppe: Unge

Innhold: Et undervisningsmateriale som ønsker å øve deltakerne i å ta ansvar for å utvikle kristne vaner. Materialet Jeg? En disippel? Ønsker å vise at disiplin er noe positivt, noe som kan hjelpe en til å bli bedre kjent med Jesus ved daglig å be til ham og lese i Bibelen.

Opplegget består av et deltakerhefte og et lederhefte. Disse kan bestilles hos FABU: https://shop.frelsesarmeen.no/categories/fabu

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!