Jeg elsker deg til månen og forbi

Forfatter: Karen Kingsbury

Utgiver: Hermon forlag

Omfang: 8-10

Læringsmål: Deltakerne skal reflektere over det ondes problem. Lære om konfliktløsing i et forhold. Lære litt om sorgarbeid ved bortgang av en kjær person

Målgruppe: Voksne

Innhold: En fortelling om håp, gjenopprettelse og om det å være pårørende etter en tragisk hendelse.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!