Hverdagsteologi

Troen betyr noe for livet

Forfatter: Mary Wiley

Utgiver: Lunde forlag

Omfang: 12-24

Læringsmål: Deltakerne skal lære om sentrale deler av den kristne tro. Deltakerne skal få et bibelsk fundament for troen.

Målgruppe: Smågrupper, bibelgrupper, cellegrupper

Innhold: Teologi, eller troslære, er læren om Gud – hva han har gjort, gjør og vil gjøre i verden, slik det er åpenbart i Bibelen. Teologi, læren om Gud angår oss alle i vår hverdag. Den angår spørsmålene vi har og avgjørelsene vi må ta, den angår det store og det små, det utfordrende og det hverdagslige. Teologien utgjør fundamentet for troen vår og berører hele vår eksistens. Boka har studieopplegg delt inn i åtte kapitler.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!