Hvem er Bibelens Gud?

Forfatter: Olav Fjærli

Utgiver: Frihet forlag

Læringsmål: Leserne skal få forståelse av hvem Gud er. Leserne skal lære om den treenige Gud og få hjelp til å bygge en solid trosgrunnvoll.

Målgruppe: Bibelgrupper, cellegrupper

Innhold: Denne boka tar deg med gjennom Bibelen for å vise hva Bibelen sier om Gud Fader, Guds Sønn og Gud, Den hellige Ånd.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!