Hva er greien med …?

En moderne katekisme

Forfatter: Daniel Sæbjørnsen

Utgiver: Hermon forlag

Omfang: 12 - 30

Læringsmål: Å lære troen og øke forståelsen av kristen tro.

Målgruppe: Bibelgrupper, studiegrupper.

Innhold: Boken tar for seg 12 sentrale sannheter. Leseren skal lære om troen og få innsikt i hva en tror på, leve troen, til liv for seg selv og alle andre rundt seg.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!