Him´len hit!

Inspirasjonsbok for kristne som vil noe

Forfatter: Knut G. Osland

Utgiver: DNA International

Omfang: 48 - 60 timer

Læringsmål: Lære å leve som disipler av Jesus i hverdagen. Hjelpe andre til å bli kjent med Jesus og sette disse i stand til å gjøre det samme.

Målgruppe: Unge og voksne

Innhold: Lengter du etter en forandring der du er? Boka vil hjelpe deg å bli praktisk i å få Him´len hit! Morsomt, enkelt og rett fram presenterer Knut Osland dyp teologi for folk flest. I 52 korte kapitler forklarer han Bibelens kjernebudskap og viser oss Guds plan for planeten. En positiv, praktisk, provoserende og personlig bok.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!