Henriks bibelskisser

Forfatter: Trond Tøllefsen

Utgiver: Ventura forlag

Omfang: 12 - 20

Læringsmål: Leseren gjør oss kjent med og får jobbe med sentrale temaer i Bibelen

Målgruppe: Unge og voksne

Innhold: Daglige skisser, tanker og kviss om det å leve med Gud

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!