Helbred syke

Forfatter: Bernt Andrè Torgussen

Utgiver: Hermon forlag

Omfang: 24-26

Læringsmål: Leseren skal bli kjent med sentrale tekster om Guds rike og helbredelse. Få kunnskap og inspirasjon

Målgruppe: Bibelgrupper og cellegrupper

Innhold: Leseren blir introdusert fore sentrale tekster om Guds rike og helbredelser. Boka er skrevet for å gjøre deg i stand til å omsette det du lærer til praktisk handling – enklere og raskere enn du trodde var mulig. Boka tar også for seg de vanskelige spørsmålene samt praktisk tips.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!