Håndbok for bedehuset

Utgiver: Indremisjonsforbundet

Omfang: 18 samvær

Målgruppe: Voksne

Innhold
Denne håndboka er ment å gi det lokale bedehuset og indremisjonsarbeidet hjelp og inspirasjon i arbeidet. For informasjon om pris Kontakt Indremisjonsforbundet www.imf.no.

Fra forordet

«Bedehuset – heim og misjonsstasjon» er tittelen på et lederhefte undertegnede skrev i 1981 for Indremisjonsforbundet, eller Det Vestlandske Indremisjonsforbund som det het den gangen. Det uttrykker et vesentlig kjennemerke for vårt indremisjonsarbeid. Bedehuset er ikke bare et hus, men det gir assosiasjoner til en bevegelse av mennesker som har møtt Jesus som sin Frelser, som gleder seg over fellesskapet med Herren og troens folk, og som har et overordnet ønske om å få tjene Jesus med sine gaver og evner. Indremisjonens kall er å bevare hos Jesus, og å vinne nye for Jesus.

«Indremisjonsforbundet – røtter og fornyelse» er tittelen for en innstilling som ble lagt på Forbundsstyrets bord i januar 2003. En organisasjonskomite har lagt fram føringer og forslag til hvordan en kan kjenne røttene for bevegelsen og samtidig være fokusert på fornyelse. Skal en makte det, må en være trygg både på sine røtter og sin åndelige basis, og samtidig være frimodig i det å stake ut veien framover og aktualisere idealene i den tiden en lever i. En må vite hva som skal være uforanderlig, – og hva som kan og bør forandres!

Denne håndboken er ment å gi det lokale bedehuset og indremisjonsarbeidet hjelp og inspirasjon til bedre å finne denne veien framover. Håndboken kan aldri gjøre arbeidet. Det er det mennesker med kall fra Gud og satt til tjeneste som skal gjøre.. Håndboken kan være en ressurs og hjelp til hvordan det kan gjøres.

Styret i Indremisjonsforbundet er overbevist om at det nettopp er det lokale indremisjonsarbeidet som er det helt sentrale i vår virksomhet. Hovedfunksjonen til både krets og ImF sentralt er å være til hjelp for det lokale arbeidet. Ofte har en følt at avstanden kan være så altfor stor mellom de tre leddene – lokalt – krets – ImF sentralt. Vi håper at denne håndboken kan hjelpe noe på dette. Vi ønsker at kallet og tjenesten – nøden og gleden – skal få binde oss sammen. Vi hører hverandre til. Vi er avhengige av hverandre. Vi tror at en slik felles håndbok gir oss en etterlengtet følelse av fellesskap i Indremisjonsforbundet spesielt og for bedehusarbeidet generelt. Når vi i håndboken skriver om indremisjonen lokalt, tenker vi både på de situasjoner der det er flere organisasjoner i samme bedehus (normalt i bygde-Norge), på forsamlingen på bedehuset generelt, og på indremisjonsarbeidet spesielt.

Vi sender håndboken ut med spenning og forventning. Nå må vi straks understreke: Håndboken kan ikke gi detaljerte svar på alle ting. Lokale forhold og de behov en har er så forskjellige. Vi tror likevel at her er noe for alle.

Håndboken er altså ingen ferdig bok. Derfor er den også laget som ringperm. Sider vil bli byttet ut. Nye sider vil komme i tillegg. Særlig de første årene vil vi supplere boken etter hvert som vi får ferdig nytt stoff. Lokalt kan en også legge inn eget materiale.

Så en viktig ting: Vi tar gjerne imot tips og ideer til videre utvikling. Kanskje det finnes noe i deres bedehus som kan komme andre til nytte? Ta kontakt med Indremisjonsforbundet om slikt. Må Gud velsigne indremisjonsarbeidet og utruste medarbeidere til det kallet vi fikk!

Bildøy i juni 2003

Vennlig hilsen deres medarbeider
Karl Johan Hallaråker
generalsekretær

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!