Gynge lite grann

Babysang som trosopplæring

Forfatter: Jorunn Blindheim (red.)

Utgiver: Iko-forlaget

Målgruppe: Menigheter og organisasjoner som ønsker å starte opp med babysang

Innhold: Boka Gynge lite grann. Babysang som trosopplæring bygger på erfaringer fra kurser i IKO regi og inneholder refleksjonsartikler og metodisk materiell til babysangarbeidet i kirke og menighet.

Klokka er 11 om formiddagen. Kirken er full av småbarn
med fedre eller mødre. Det er ikke søndag og det er ikke
gudstjeneste, men likevel er det et hellig møte som
fi nner sted denne formiddagen. Det er tid for
babysang!
stadig flere menigheter tar i bruk babysang
som del av trosopplæringstilbudet.
Derfor har iko/iko-Forlaget gitt ut en
CD og gjennomført en rekke kurs om
babysang som trosopplæring.
Boka Gynge lite grann. Babysang som trosopplæring
bygger på erfaringer fra disse kursene og
inneholder refl eksjonsartikler og metodisk materiell
til babysangarbeidet i kirke og menighet. Dessuten er
samtlige sanger på CD-en Gynge lite grann gjengitt med
noter, besifring og ideer til bevegelser og bruk. En del
av sangene finnes i versjon på både bokmål og nynorsk.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!