Guds undergang

Har naturvitenskapen begravd Gud?

Forfatter: John C. Lennox

Utgiver: Veritas/Damaris

Omfang: 14-21

Læringsmål: Få kjennskap til debatten om Guds eksistens i lys av nyere vitenskapelige oppdagelser. Lære hvordan naturvitenskapen kan utfordre troen på Gud og hvordan den kan peke i retning av Gud

Målgruppe: Unge og voksne

Innhold: John C. Lennox spør om det faktisk stemmer at alt i naturvitenskapen peker mot ateisme. Kan det være at naturvitenskapen går bedre sammen med troen på en handlende Gud? Forfatteren ser på Guds eksistens i lys av moderne naturvitenskap. Er det mulig å tro både på Gud og naturvitenskapen?

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!