Guds menighet er jordens største under

En bok om nådegaver og menighetsvekst

Forfatter: Ivar Granum

Utgiver: OIKOS HUS AV LEVENDE STENER, Loveien 44, 3514 Hønefoss

Læringsmål: Øke kunnskap om bibelsk fundert menighetsteologi

Målgruppe: Bibelskoler, menigheter, studiegrupper, enkelpersoner

Lars Råmunddal, dosent i praktisk teologi sier: I denne boken kombinerer Ivar Granum felleskristen, sunn teologi om menighet og menighetsliv, med innsikt fra det beste i kirkeveksttradisjonen og fra eget erfaringsliv.

INNLEDNING
Guds menighet er jordens største under!
Mens verdens skikkelse i hast forgår
er Kristus i all evighet den samme.
Og fast hans rike på sin klippe står.
Mens verdens riker stiger og de synker
går kirken mot fullkommenhetens vår.

Slik har Ronald Fangen lært oss å synge, og vi kjenner det varmer innvendig. Men er det sant i vår hverdagsopplevelse? Er det slik kirken, menigheten din oppleves?

Ulykkelig kjærlighet eller nye muligheter?
Denne boken skriver jeg til mennesker som er glad i me-nigheten sin, men kanskje motløs over mangel på vekst og framgang. Jeg har også noe på hjerte til deg som er blitt lei av hele systemet og er på utkikk etter noe nytt. Ofte hører du at det er mer bønn og overgivelse som skal til. Bare vi lever nær Gud kommer nok vekkelsen! Kanskje går du også med dårlig samvittighet på egne og andres vegne for at en ikke strekker til i forhold til alle de praktiske oppgavene som er ugjort. Samtidig hører og leser du om framgangsrike menigheter rundt om i verden. Mange av deres ledere har skrevet bøker om hemmeligheten til framgang. Men det virker håpløst å få noe av dette til der du bor. Egentlig krever hverdagen mye av deg. Derfor kunne det være fristende å bare kutte ut og ta vare på seg selv og sine nærmeste. Om det ikke var for samvittigheten.

Hvordan det startet. Våre motiver og opplevelser.Gamle kirker er ikke hva de var

Alle menigheter eller kirkesamfunn har en opprinnelse og en utvikling. Det kan vi ha lett for å glemme. Mye skjer i tidens løp som kan fjerne oss langt fra utgangspunktet. Når en bevegelse ble født og resulterte i en livskraftig og voksende kirke var det i alle fall tre-fire forutsetninger:

• Tiden var moden – det var et behov av et Guds inngrep i
menneskers eller en nasjons liv.
• Bevegelsen aktualiserte noen viktige bibelske sannheter som var
undertrykt eller glemt i de etablerte kirkene.
• Det stod fram ledere som hadde en bibelsk basert visjon. Den
møtte folks nød og behov.
• Det ble skapt strukturer for å bevare bevegelsen. De var
hensiktsmessige ut fra sin tid.
Så går tiden. Noen justeringer finner sted. Noe av det opprinnelige

Ulykkelig kjærlighet eller nye muligheter?
Denne boken skriver jeg til mennesker som er glad i me-nigheten sin, men kanskje motløs over mangel på vekst og framgang. Jeg har også noe på hjerte til deg som er blitt lei av hele systemet og er på utkikk etter noe nytt.
Ofte hører du at det er mer bønn og overgivelse som skal til. Bare vi lever nær Gud kommer nok vekkelsen! Kanskje går du også med dårlig samvittighet på egne og andres vegne for at en ikke strekker til i forhold til alle de praktiske oppgavene som er ugjort.
Samtidig hører og leser du om framgangsrike menigheter rundt om i verden. Mange av deres ledere har skrevet bøker om hemmeligheten til framgang. Men det virker håpløst å få noe av dette til der du bor. Egentlig krever hverdagen mye av deg. Derfor kunne det være fristende å bare kutte ut og ta vare på seg selv og sine nærmeste. Om det ikke var for samvittigheten.

Hvordan det startet. Våre motiver og opplevelser.Gamle kirker er ikke hva de var
Alle menigheter eller kirkesamfunn har en opprinnelse og en utvikling. Det kan vi ha lett for å glemme. Mye skjer i tidens løp som kan fjerne oss langt fra utgangspunktet. Når en bevegelse ble født og resulterte i en livskraftig og voksende kirke var det i alle fall tre-fire forutsetninger:
◦Tiden var moden – det var et behov av et Guds inngrep i menneskers eller en nasjons liv.
◦Bevegelsen aktualiserte noen viktige bibelske sannheter som var undertrykt eller glemt i de etablerte kirkene.
◦Det stod fram ledere som hadde en bibelsk basert visjon. Den møtte folks nød og behov.
◦Det ble skapt strukturer for å bevare bevegelsen. De var hensiktsmessige ut fra sin tid.

Så går tiden. Noen justeringer finner sted. Noe av det opprinnelige går i glemmeboken. Samfunnet og folks opplevde behov endres.
Menigheten forandres ikke i takt med omgivelsene. Ofte blir resultatet at menigheten isoleres og blir uaktuell for folk flest. Andre gir bedre svar på folks spørsmål og behov. Samtidig er det en trofast flokk som elsker menigheten og strever for å vitalisere den. Men det er vanskelig å tenke seg dyptgripende endringer.

Hvorfor holder mange fast på en menighet som ikke fungerer så bra?
◦Det er trygt og kjent.
◦Det er vårt eget – det tilhører kanskje vår familietradisjon.•
◦Vi har våre venner der.
◦Vi har mye av vår identitet knyttet til kirkehuset, menigheten og de oppgaver vi utfører der.
◦Vi har sett at nye ting som regel renner ut i sanden.
◦Vi er håpløst optimistiske i forhold til menighetens framtid. Ting vil bli bedre!
◦Framgang må ikke måles i antall nye som legges til Forestillingen om “Kvalitet framfor kvantitet” er levende.
◦Gud belønner trofasthet!

Hvorfor er det fristende for mange å trekke seg tilbake?
◦Sjelden eller aldri blir en tatt på alvor når en ønsker å forandre på noe. Mange ledere blir rett og slett sur!
◦Det er en maktstruktur i menigheten som stenger for nye • initiativ.
◦Pastoren gjør alt.
◦Det ikke rom for de åndelige opplevelsene, nådegavene og visjonene jeg har.
◦Jeg kan ikke ta med meg gudstjeneste-uvante i kirken. De vil kjenne seg utenfor.
◦Det er så mange eksempler på nye kirker som vokser. Jeg har nettopp lest en bok ….. Vi burde gjøre det samme! Men det er det ingen som vil være med på.
◦Jeg er utslitt, misfornøyd og frustrert. Livet går fra meg. Disse og mange andre tanker er det tusener av kirkefolk som gjør seg. Finnes det noen vei ut av uføret?

Hensikten med denne boken.
Gjennom mange år som pastor i Metodistkirken har jeg arbeidet i lokale menigheter i nord og sør, reist som tilsynsmann, arbeidet for ytre misjonen, sittet i utallige komiteer og utvalg og arbeidet i folkehøgskolen. I alle år har jeg deltatt i felleskristent arbeide, vært med i den karismatiske bølgen, messet i lutherske gudstjenester, deltatt i Lausannearbeidet og formidlet stillhet og innlevelse på retreater. I alle menigheter og sammenhenger har jeg truffet mennesker med samme lengsel og smerte:
Hvordan kan menigheten min bli et redskap i Guds hånd til frelse for mennesker og vekst i Guds rike?
Det har ført til studier og bønn. Nå er det på tide å feste noe av det til papiret. Først og fremst ønsker jeg å legge et bibelsk fundament. Hva er kirken – menigheten! Hvilke forbilder finner vi i Det nye testamentet? Hvordan kan vi bruke dette i vår situasjon?
Jeg vil gjerne ta med meg viktig innsikt fra kirkevekstforskere og inspirerende erfaring fra voksende menigheter. Finnes det noen allmenne prinsipper som vi kan bruke? Stoff fra Institutt for Naturlig Menighetsutvikling er innarbeidet slik at denne boken kan brukes sammen med materiell og undersøkelse av menighetsprofil fra K-vekst.

I 1983 skrev jeg boken “Nådegaver og menighetsvekst”. Den er utsolgt og etterlyst av flere. Mye av stoffet er innarbeidet i den boken du nå holder i hånden. I notatene i margen står en del bibelhenvisninger som kan være nyttige å slå opp etter hvert. Ellers er margen tenkt for egne notater. Bibelsitatene er fra Det norske bibelseskaps oversettelse om ikke annet er sagt. Forkortelser av navn på bibelens bøker er også hentet derfra. Det er forfriskende om du bruker andre oversettelser i tillegg. Det er mye utdypende stoff samlet i notene bakerst i boken for den som vil grave litt dypere i stoffet. Både for personlig studium og gruppearbeid er det lagt inn noen punkter i slutten av hvert kapitel til ettertanke og samtale.
Ivar Granum

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!