Gud & miljøet

Hva sier Bibelen?

Forfatter: KJell Arne Norum

Utgiver: Verbum

Omfang: 12-16

Læringsmål: Skape ettertanke. Inspirere til å ta bedre vare på kloden slik at naturen blir en kilde til glede også for de neste generasjoner. Motivere til handling.

Målgruppe: Voksne

Innhold: Bibelen kan inspirere oss til å få sunne holdninger og motivere til handling for å ta vare på miljøet. Et positivt syn på menneskeverdet og skaperverket vil forme våre holdninger og motivere til handling. Kjell Arne Norum belyser både gleden og alvoret ved et særdeles aktuelt tema.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!