Grill en kristen

Om Bibelen

Forfatter: Red: Jon R. Håversen og Bjørn Hinderaker

Utgiver: Veriras forlag

Omfang: 20-30

Læringsmål: Å stille gode spørsmål. Å reflektere sammen rundt svarene. Å kunne forsvare og begrunne den kristne troens sannhetskrav. Å kunne formidle kristen tro på en forståelig og fornuftig måte.

Målgruppe: Ungdommer

Innhold: I denne boka blir det tatt opp 22 vanskelige spørsmål en moderne leser kan stille seg i møte med Bibelen.Ulike forfattere gir respons. Flere ressurser finnes på www.grillenkristen.no

 

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!