Gjenoppdag kristendommen

Forfatter: Marcus J. Borg

Utgiver: Kom forlag

Omfang: 12 - 20 timer

Læringsmål: Lære hvordan vi skal lese Bibelen. Lære å lese og lytte til det kristne språket og de kristne grunnverdiene uten at en forutbestemt forståelse kommer i veien.

Målgruppe: Voksne

Innhold:  Boken er tenkt som en kristen innføringsbok, en grunning, som lærer oss hvordan vi skal lese Bibelen. Vi må lære oss å lese og lytte til språket i vår tro på nytt.  Bokens anliggende er å vise en alternativ forståelse av de ulike kristne begrepene, en forståelse som er hentet fra Bibelen selv og fra den førmoderne kristne tradisjonen.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!