Gå og fortell – bibelstudieopplegg

I 1. Krønikebok 16, 23 står det: «Syng for Herren, all jorden! Forkynn hans frelse fra dag til dag!'» Denne invitasjonen til å forkynne om vår vidunderlige Gud, blir repetert gjennom hele Bibelen. Når vi vet om noe virkelig godt, kjenner vi oss tvunget til å fortelle andre om det.

Forfatter: div. forfattere tilknyttet Frelsesarmeen

Utgiver: Frelsesarmeens medarbeiderskole, Frelsesarmeens kvinner

Omfang: 20-30 timer

Læringsmål: Bibelstudiet skal inspirere til å «gå og fortelle» andre om vår personlige frelser

Målgruppe: Frelsesarmeens kvinner

Dette året som vi skal feire Internasjonal Kongress, hjelper dette studiet i 12 deler oss til å fordype oss i alle Guds bunnløse, grenseløse gaver til oss, og oppmuntrer oss til å «gå og fortelle» hva vi har funnet. I dette bibelstudiet vil vi studere efeserbrevet, fordi det det fylt av Guds godhet og nåde for våre liv. Studiet er laget for å være fleksibelt, slik at dere kan legge til det materialet som er relevant for deres kultur og i deres sammenheng. Hver del har fire underpunkter som din gruppe kan studere.

Delene er følgende:
1. Hva Bibelen sier – her ser dere på «Hva sier egentlig bibelteksten?»
Det er viktig at dere leser Bibelen nøye og lar den tale til dere og lede dere videre i studiet.
2. Våre liv i dag – ser på spørsmål som disse:
• Hva forteller bibellesningen dere om deres liv?
• Understreker bibellesningen problemer i deres samfunn og lokalmiljø?
• Hvilke utfordringer bringer lesningen til dere og den måten dere leverderes liv på?
3. Spørsmål til samtale – Dere kan velge et eller flere spørsmål som kan passe, avhengig av hvor dere bruker studiet, eller dere kan dele opp i smågrupper og be de forskjellige gruppene om å samtale om andre aktuelle ting som henger sammen med bibellesningen. Dersom dere har tid, kan dere dele med hverandre hva dere har snakket om.
4. Leve for å gå og fortelle – denne delen er for å gi dere noe dere kan ta med hjem og arbeide med før neste samling. Hvis det passer, kan dere neste gang dere møtes dele med hverandre hvordan medlemmer i gruppen arbeidet med «leve for å gå og fortelle». Vi ber om at Guds velsignelse vil åpenbare seg for deg mens du studerer hans ord og deler det med andre, og mens du gjennom hele 2015 fordyper deg i hvordan du er kalt til å «gå og fortelle», se vedlegg.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!