Frihet i Kristus

Et livsforvandlende disippelkurs - deltakerbok

Forfatter: Neil T. Anderson og Steve Goss

Utgiver: Ventura forlag

Pris: Boka kjøpes hos Frihet i Kristus; www.frihetikristus.no/shop

Omfang: 10-20

Læringsmål: Forstå hvem du er i Kristus. Lære å løse personlige og åndelige problemer som holder deg tilbake fra å bli en Jesu disippel.

Målgruppe: Ungdom og voksne

Innhold: Frihet i Kristus er laget for å hjelpe kristne til å bli disipler som bærer frukt og utgjør en forskjell.

 

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!