Fra hodet til hjertet

Med Bibelen og naturen som kilder

Forfatter: Ray Simpson (oversatt av Ingvild Røsok)

Utgiver: Verbum

Omfang: 20 - 30 timer

Læringsmål: Få kunnskap om hvordan Bibelen og naturen kan brukes som kilde til læring og vekst.

Målgrupper: Unge og voksne.

Innhold: 30 tekster inspirert av keltisk spiritualitet. I denne tradisjonen brukes naturen og Bibelen som kilder til kunnskap. Konkrete forslag til ulike måter å lese Bibelen på og eksempler på hvordan vi kan møte Gud ved å meditere over skaperverket.
Hver tekst har en refleksjon over en bibeltekst med et spørsmål til ettertanke, en bønn og forslag til handling

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!