Forelskelse og kjærlighet

Forfatter: Karen Kingsbury

Utgiver: Hermon forlag

Omfang: 8-12

Læringsmål: Lære og reflektere over hva ordene lojalitet, forpliktelse, lidenskap og hengivenhet betyr. Reflekter over kjærlighetens betydning.

Målgruppe: Unge og voksne

Innhold: Dette er en roman som kan brukes som grunnlag for drøftelser og samtale. Kapitlene har ikke egne temaer, men forfatteren oppfordrer til å samtale om kjærlighet, forelskelse, lojalitet, lidenskap, forpliktelse og hengivenhet. Det er samtalespørsmål bak i boka.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!