Før du sier du ikke tror

Spørsmål å få svar på før du avviser Gud. Vår tids kritikk av religiøs tro er massiv og virker til tider lite gjennomtenkt. Når eget trosforsvar mangler, kommer tvilen snikende. Kunnskap og troverdige argumenter gir et bedre grunnlag for eget trosvalg og diskusjoner om de store spørsmålene. Før du avviser Gud - les denne boken.

Forfatter: Per Eriksen

Utgiver: Luther forlag

Omfang: 20-30 timer

Læringsmål: Gi kunnskap og troverdige argumenter for et bedre grunnlag for eget trosvalg og diskusjoner om de store spørsmålene

Målgruppe: Eldre unge og voksne

Det er ikke Per Eriksens skyld at ikke alle samtaler om Gud er gode. Få behandler store spørsmål så enkelt, så direkte og så informert. Få er flinkere til å se dette i lys av nyheter og populærkultur, filmer og bøker. Dette er en bok til å bli klokere av.
Per Eriksen viser ikke bare hvordan samtalene kan bli bedre, men hvor spennende de kan være.
Og så får vi ser hvor viktig det er med gode spørsmål. For dette handler om livet og virkeligheten vi lever i, om hverdag og valg. Er vi virkelig frie? Er jeg verdifull? Hvordan kan det ha seg at noe eksisterer i det hele tatt? Er det mulig at noe kan være objektivt rett og galt, eller er mine og dine meninger alt som er å si om saken? Og hvor godt treffer påstander og argumenter fra kjente ateister i bøker og debatter de seneste årene?
Det er ikke noe nytt at mange avviser Gud. Men ikke like mange er kjent med argumenter for Guds eksistens. Og det er nok enda færre som har tenkt gjennom spørsmålene Per stiller.
I en tid der Gud diskuteres som aldri før, trenger vi bøker som dette.
Bjørn Are Davidsen

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!