Følg meg!

Om å være Jesu disippel i dag

Forfatter: Oddvar Søvik

Utgiver: Proklamedia

Omfang: 8-16

Læringsmål: Lære om hva som former oss som disipler og hva som kjennetegner disippellivet?

Målgruppe: Voksne

Innhold: Oddvar Søvik har skrevet en svært lesverdig, tidsaktuell og viktig bok om hva det innebærer å være en etterfølger av Jesus i dag. PÅ en inspirerende og utfordrende måte får han fram både hva som kjennetegner disippellivet, og hva som former oss som Jesu disipler. I denne boken møter vi Søvik som den erfarne bibellæreren, evangelisten og trosforsvareren, men også som den lune humoristen og den gode sjelesørgeren.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!