Fokus: Relasjoner

Ressursbok for smågrupper, par og familier

Forfatter: Kari Elise & Runar Liodden

Utgiver: Kreativt Fokus

Pris: Boka kan bestilles hos Kreativt Fokus - post@bibelkort.no

Omfang: 25 -30

Læringsmål: Deltakerne skal bibelbruk og bønn. Deltakerne skal vokse i den kristne tro og lære å snakke om tro og tvil.

Målgruppe: Smågrupper, bibelgrupper

Innhold: Fokus: Relasjoner har en introduksjonsdel som forklarer hvordan boka kan brukes og har flere tips til hvordan lede en smågruppe.
Videre tar de ti kapitlene for seg relasjonen til den treenige Gud, oss mennesker imellom og viktige sider ved disse relasjonene. Alle kapitlene har lik oppbygning og sentralt står en hovedtekst fra Bibelen med en kort andakt. Det settes av mye tid til samtale rundt spørsmål til bibelteksten og temaet i hvert kapittel.  I tillegg er det også gitt tips til sanger og bøker, samt bibeltekster til videre fordypning

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!