Fokus: Dåp – et samtalehefte om menighetens dåpsarbeid

Dette heftet setter fokus på menighetens arbeid med den første fasen i trosopplæringen.

Forfatter: Sjur Isaksen

Utgiver: IKO-Forlag

Omfang: 8-10 timer

Læringsmål: Gi kunnskap og bevissthet om menighetens arbeid med denne første fasen i trosopplæringen.

Målgruppe: Menighetens ansatte og frivillige medarbeidere.

Innhold: Heftet setter vi fokus på menighetens arbeid med denne første fasen i trosopplæringen. Vi tror at kvaliteten i menighetens møte med dåpsfamiliene har betydning for kontakten mellom hjem og kirke. Samtidig står kirken overfor en annen og like stor utfordring. Dåpstallene går ned, også blant kirkemedlemmene er det færre enn før som bærer barna til dåp. Dette er dramatisk. Vi stiller derfor spørsmålene:
– Hvordan kan kvaliteten i den lokale menighets dåpspraksis bidra til at dåp framstår som det beste alternativet når det nye livet skal feires?
– Hvordan kan arbeidet i nullårsfasen påvirke dåpsforeldres holdning til det øvrige trosopplæringsarbeidet i menigheten?
– Hvordan kan dåpsfamilienes møte med menigheten myndiggjøre og dyktiggjøre foreldre og faddere som trosopplærere for sine barn?
– Hvordan kan dåpsbarnets nærmeste selv bli berørt av menighetens omsorg, ritualer og forkynnelse før og under barnets dåp?
Heftet er satt sammen av seks artikler som belyser tre faser ved dette arbeidet i en lokal menighet. Like etter fødsel – invitasjon og mottakelse Mellom fødsel og dåp – samtale og dåpsforberedelse Hendelsen – dåpen i gudstjenesten og i menighetens liv

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!