Fokus: Barn, krenkelser, tro

Hvem er jeg i møte med barn?

Forfatter: Maria Stensvold Ånonsen (red.)

Utgiver: IKO-forlaget

Omfang: 10 - 15 timer

Læringsmål: Få kunnskap om hvordan voksne kan bidra til å ivareta og ha omsorg for barn. Få innsikt i hvem jeg er i møte med barn og unge. Lære om hva som skaper ulike tilknytning hos barn.

Målgruppe: Menighetens ansatte og frivillige medarbeidere.

Innhold: Heftet består av praksisnære fagtekster om tema som trosformidling for små barn, tilknytning, krenkelser, ansvar og refleksjon over hvem vi som voksne er i møte med barn. Et kapittel beskriver en veiledning for å samtale med dåpsforeldre om omsorg. I tillegg inkluderer heftet eksempler fra menighetshverdagen som beskriver hvordan omsorg kan formidles gjennom konkrete trosopplæringstiltak.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!