Evangeliet om Guds rike

Forfatter: Bent Andrè Torgussen

Utgiver: Hermon forlag

Omfang: 30 - 40

Læringsmål: Oppdage livgivende sannheter i Bibelen. Lære sentrale tekster om Gudsrike og helbredelse.

Målgruppe: Lifegrupper og samtalegrupper

Innhold: Boken vil hjelpe deg til å oppdage Bibelens livgivende sannheter. Den er skrevet for alle som ønsker innsikt i Bibelen og den troendes tjeneste på en enkelt og lettfattelig måte. Hensikten med boken er å hjelpe deg til å oppdage hvordan du kan koble deg på Guds utømmelige kilder og bli et redskap i Hans hender.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!