Er Bibelen Guds ord?

En studiebok om: Bibeltro, Bibelkritikk, Bibelkrise og Bibeltroskap

Forfatter: Ingulf Diesen

Utgiver: Hermon forlag

Omfang: 4 - 12

Læringsmål: Vil gi oss kunnskap om Bibelen som Guds ord

Målgruppe: Studiegrupper, bibelgrupper

Innhold: Boka er et kampskrift for troen på en hel Bibel – troen på at Bibelen ikke bare inneholder, men er Guds ord til oss.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!