Enklere dypere sannere

40 tekster til ettertanke

Forfatter: Ray Simpson (Oversatt av Oskar Stein Bjørlykke)

Utgiver: Verbum

Omfang: 20-30 timer

Læringsmål: Gi veiledning som kan gi konkret hjelp til å leve det livet Jesus snakket om

Målgruppe: Unge og voksne

Innhold: Forlaget skriver: Vi håper denne boka kan være til inspirasjon og hjelp til å ta konkrete steg mot et enklere og dypere liv og utforske sannhet på nye måter. Boka gir et spennende bilde av de gamle keltiske impulsene

Jesus kaller ikke først og fremst mennesker til å slutte seg til en organisasjon, men til å leve det livet han forkynte. Det er et livgivende og utfordrende liv, for «trang er den porten og smal er den veien som fører til livet», sier Jesus (Matt 7,14), samtidig som han peker på seg selv som «veien» (Joh 14,6). Mange kristne leter etter veiledning som kan gi konkret hjelp til å leve det livet Jesus snakket om. Selv omveien dit kan synes krevende, ligger mye av svaret i enkelhet som livsstil. Enkelhet frigjør tid til å lytte, og det frigjør ressurser til å leve rett. Å bli utfordret kan bety å bevege seg ut av komfortsonen og inn på en vei som leder til et dypere og sannere liv. Andaktene i denne boka er et lite utdrag fra Waymarks for the Journey som har daglige meditasjoner for et helt år, med utgangspunkt i keltisk spiritualitet. Ray Simpson er grunnlegger og leder av det internasjonale «Aidan og Hilda-fellesskapet », eller Anamcara som de kaller seg i Norge. Han bor på den hellige øya Lindisfarne, i nærheten av fellesskapets studie- og retreatsenter. Deler av deres spiritualitet har røtter tilbake til 600-tallet da Aidan fikk en viktig rolle for gjeninnføringen av kristendommen i England og derfra ut i Europa.  Sentrale temaer i den keltiske spiritualitet er nærhet til skaperverket, tidebønn, enklere livsstil, åpenhet for å la seg lede av Guds Ånd og arbeid for kristen enhet. I fellesskapet utmyntes dette i 10 «veimerker» som er et sett med forpliktende leveregler til hjelp for de som ønsker å leve enklere, dypere, sannere. Disse «veimerkene» er bakgrunnen for lesningene og tekstrefleksjonene i denne boka. Hver tekst har en fast oppbygning som tar utgangspunkt i en Lesning, som oftest en gjenfortalt bibeltekst. Den følges av Ord til ettertanke med forfatterens refleksjon rundt temaet. I Tenkepausen blir leseren utfordret til å tenke gjennom temaets betydning for eget liv. Deretter avsluttes teksten med en Bønn i poesiform, Dagens utfordring og en enkel Pusteøvelse som kan hjelpe leseren til å la innholdet synke inn i kroppen via pusten. Strukturen gir på denne måten hjelp til fordypning og til å ta 5 konkrete valg.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!