Endelig mandag

Hverdagsevangelisering for alle. Hensikten med studieopplegget er å oppmuntre og inspirere kristne til å leve et evangeliserende hverdagsliv samt å formidle en grunnleggende forståelse av hvem vi er og hva vi har med tanke på det felles oppdraget Gud har gitt oss I misjonsbefaling.

Forfatter: Arne G. Skagen

Utgiver: Luther Forlag / Prokla-Media

Læringsmål: Å hjelpe kristne til å kommunisere evangeliet til andre på en naturlig og enkel måte

Målgruppe: Voksne – Bibelgrupper/cellegrupper

Endelig mandag er ikke en bok som beskriver teknikker eller metoder for evangelisering, men en hverdagsvandring sammen med Den hellige ånd i nabolaget, arbeidsplassen, vennekretsen – overalt der hvor mennesker møtes og ferdes.

Drevet av kjærlighet, høsten er moden, utsendt og utrustet, Å samarbeide med Den hellige ånd, forstå høstspråket, sammen om å høste er noen av temaene som vi vil se nærmere i studiet. Endelig Mandag beskriver også mange praktiske eksempler som vil kunne være til hjelp og oppmuntring, og åpenbarer muligheter for oss som gjør at ordet ”evangelisering” får en ny mening og innhold.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!