En liten slumsøster lå og skulle dø…

Selma Lagerföf og Alf Prøysen; Sigrid Undset og Pär Lagerkvist; Arthur Omre, Alfred Hauge og Erik Bye; Marie og Knut Hamsun - alle har de vært innom Frelsesarmeen i ett eller flere av sine verker. I denne boka har Nils-Petter Enstad - som er både forfatter og salvasjonist - tatt for se en rekke nordiske skjønnlitterære bøker der Frelsesarmeen opptrer. Og som han skriver i oppsummeringen av dette: "Lessing av skjønnlitteratur har sine egne gleder, og de å møte gamle venner på uventede steder har sin egen sjarm. Også der hvor vennen kanskje ikke er helt til å kjenne igjen".

Forfatter: Nils-Petter Enstad

Utgiver: Frelsesarmeen

Omfang: 15-20 timer

Læringsmål: Kurset/boka skal føre til at man lærer om at en rekke nordiske skjønnlitterære bøker der Frelsesarmeen opptrer

Målgruppe: Voksne med interesse for skjønnlitteratur og Frelsesarmeen

Innhold: Frelsesarmeen vakte stor oppsikt med sine uniformer og sin uortodokse måte å forkynne på da bevegelsen kom til Norge i januar 1888. Både språket og framtoningen innbød ikke bare til harselas, men også til mer grovkornet mobbing. På forbausende kort tid ble Frelsesarmeen likevel først akseptert, så anerkjent, så respektert og etter hvert rett og slett beundret. Det som er blitt kalt «skurebøttas og feiekostens evangelium» viste seg å ha stor gjennomslagskraft.
Det er derfor neppe tilfeldig at det første skjønnlitterære verket i Norden av noen betydning der Frelsesarmeen er ramme rundt handlingen, åpner med setningen: «En liten slumsyster låg och skulle dö.» Men samtidig som Frelsesarmeen er en av de mest synlige, kristne bevegelsene som arbeider i Norden, er de sporene man finner etter den i litteraturen forholdsvis få. I dette Rådhusgaten 1-3 E-post: post@kstud.no arbeidet vil de viktigste av disse sporene bli tatt fram.
Sporene har jeg funnet på forskjellige måter. Noen ganger har jeg visst hvor de var, og har oppsøkt dem aktivt, andre ganger har jeg blitt gjort oppmerksom på dem, og andre ganger igjen har jeg snublet over dem. Noen systematisk «forskning» vil jeg derfor ikke skryte på meg.
Jeg regner ikke med at jeg har klart å fange opp hvert eneste av de spor Frelsesarmeen måtte ha satt i nordisk skjønnlitteratur.
Så er da heller ikke dette noen systematisk studie eller vitenskaplig avhandling. Det er mer nedtegnelser gjennom mange år fra en lystleser.
To personer skal nevnes med en takk: Major Jostein Nielsen både for ha vist genuin interesse for prosjektet etter hvert som det skred fram, og for gode tips til bøker, og enda mer til pensjonert kommandør Sven Nilsson, både for oppmuntringer og 9 for tips og bakgrunnsstoff når det gjelder de svenske verkene som er referert i dette arbeidet.
Jeg har kalt dette «en studie con amore» – det er et uttrykk for en kjærlighet som går i to retninger: Mot litteraturen, men også mot Frelsesarmeen.
Arendal, desember 2013
Nils-Petter Enstad

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!