En Gud for de mange – Tolv teser om hvordan kirken skal vinne folket tilbake

Forfatter: Helge Simonnes

Utgiver: Kagge forlag. Boka kan bestilles fra forfatteren på følgende e-postadr: helge@simonnes.no

Omfang: 20 - 30

Læringsmål: Skape refleksjon over hva som skaper avstand mellom folk og kirke og hva som er årsaken til den økende sekulariseringen i samfunnet. Skape refleksjon over hvordan troende bidrar til at avstand skapes gjennom gudsbilder som de presenterer. Skape bevissthet om hvordan åndelig makt brukes og få hjelp til å avsløre åndelig maktmisbruk. Reflektere over om det er behov for en åndelig Vær varsom plakat.

Målgruppe: Voksne

Innhold: «En Gud for de mange» handler om hva som skaper avstand mellom folk og kirke og hvordan troende bidrar til det. Forfatteren har skrevet 12 historier om ikke-troende som lever tett opp til kirke og kristenliv. De forundres over det gudsbildet som troende presenterer. Etter hver historie deltar Den norske kirkes biskoper i refleksjonssamtaler.

Boka avsluttes med et forslag til en «åndelig vær varsom plakat» etter samme mønster som pressen har. Utøvelse av religiøs frihet kan også skade de som utsettes for åndelig makt. En åndelig vær varsom-plakat kan tjene som en påminnelse til varsomhet.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!