En armè på kne

Dynamikken i det store bønneoppdraget

Forfatter: Janet Munn og Stephen Court

Utgiver: Salvation books

Omfang: 9-12 samlinger/23-30 timer

Læringsmål: Å lære om bønnens grunnprinsipper og bli inspirert til å be

Målgruppe: Voksne

Hensikten med «En armé på kne» er å utruste deg til å vinne verden for Jesus ved å beskrive bønnens grunnprinsipper. Her omtales hele spekteret fra bønn i enerom til misjonerende bønn. Disse sidene har ikke til hensikt bare å informere, de vil også inspirere. De vil inspirere deg til å sette bønnens makt inni kampen for å virkeliggjøre misjonsbefalingen. Les denne boken under bønn og ettertanke – og sørg for å ha en bibel i nærheten.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!