En åpnet dør

Søndagens evangelietekster til studium og forkynnelse 3. tekstrekke, fra pinse til advent, treenighetstiden. Grundig bibelfaglig innsikt i møte med vår egen tid og vår egen livshistorie. Spennende innspill fra kirkehistoriens mest profilerte forkynnere gjør boken til en gullgruve. Bibelsitatene er hentet fra Bibel 2011.

Forfatter: Olav Skjevesland

Utgiver: Verbum

Læringsmål: Gi inspirasjons til bibelstudium, samtale og refleksjon over søndagens tekster

Målgruppe: Voksne (Prester, predikanter og bibelgrupper)

Fortellingen om Emmaus-vandrerne handler om Jesus som «åpner skriftene» for disiplene sine og dermed åpner veien for en helt ny og frigjørende forståelse av alt det utfordrende og krevende som de nylig har opplevd. Alle som åpner Skriften i dag, enten det skjer på bussen, ved kveldsbordet i en bibelgruppe eller ved forkynnerens arbeidsbord, er med på samme åpnende samtale omkring livserfaring og hellig tekst.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!