Ekteskapsboka/ Samlivskurset

«7 kvelder om å være 2». Kurset bygger på Ekteskapsboka av Nicky og Sila Lee.

Forfatter: Oversettelse av Tonje Hauketo Stang

Utgiver: Prokla Media

Omfang: 7 samvær

Målgruppe: Par i samliv

Innhold
Boka tar opp tematikk som er aktuell for alle par : Samlivsets fundament, kommunikasjon, konflikthåndtering, tilgivelse, forholdet til foreldre/svigerforeldre, sex og kjærlighet i praksis. Kurset bygger på boka, men med lokale forelesere og kursledere, vil kursundervisningen og boka supplere hverandre.

Prisen er for studieboka. Kursavgift varier fra arrangør til arrangør (Sjekk nettside www.samlivskurset.no og finn informasjon om lokale kurs under «finn et kurs»)

Kurset holdes lokalt og består av 7 hverdagskvelder med 2-3 ukers mellomrom. Et eget kurshefte med bl.a oppgaver parene arbeider med er inkludert i kursavgiften. Kurskveldene som tilbys, er totalkvelder med god mat, pent dekkede bord for to, livsnære foredrag og oppgaver det arbeides parvis med. Ingen krav til sosialisering.

Se mer informasjon på nettsiden: www.samlivskurset.no

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!