Ekklesia.

Guds verktøy til forandring i samfunnet!

Forfatter: Ed Silvoso

Utgiver: Ventura foralg

Omfang: 12-20

Læringsmål: Lære hvordan bli forvandlede og livgivende Ekklesia som Jesus har kalt oss til å være. Få undervisning med et radikalt Guds rike fokus.

Målgruppe: Voksne

Innhold: Lære av den første kristne menighet som var en radikal, motkulturell kraft av mennesker som forvandlet sine omgivelser. Lære hvordan sosial, økonomisk, politisk og moralsk kaos i verden kan bli forvandlede og livgivende Ekklesia.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!