Dyrebar

1. og 2. Peters brev

Forfatter: Aud Karin Kjølvik Ringvoll

Utgiver: Biblegroups.today

Omfang: 8-12

Læringsmål: Lære hvordan det som Bibelen forteller oss er dyrebart har relevans for vår hverdag.

Målgruppe: Bibelstudiegrupper

Innhold: Ressurser til 1. og 2. Peters brev

Studieopplegget kan bestilles her: http://biblegroups.today

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!