Djerv tro i en etterkristen kultur

- Åndelig veiledning i tidsaktuelle spørsmål

Forfatter: Sten Sørensen (red)

Utgiver: Hermon forlag

Omfang: 12 - 24

Læringsmål: Reflektere rundt tidsaktuelle temaer som blir debattert i kirke og samfunn. Være et verktøy til hjelp i vår tid.

Målgruppe: Bibelgrupper og studiegrupper

Innhold:  I denne boken tar tretten kristenledere opp tretten ulike emner som med jevne mellomrom blir debattert i kirke og samfunn. Noen av disse områdene er lette å forholde seg til – andre temaer er krevende. Bidragsyterne gir sine verdifulle bidrag med stor innsikt og tyngde, med et ønske om å være sannheten tro i kjærlighet og vise vei ut fra Guds Ord i en utfordrende tid.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!