DisippelRytmer

Håndfast hjelp til et slitesterkt trosliv

Forfatter: Vidar Mæland Bakke

Utgiver: Luther forlag

Læringsmål: Lære gode livsrytmer for troen og livet. Få innsikt i gode pedagogiske huskeregler for slitesterk trospraksis.

Målgruppe: Cellegrupper og bibelgrupper

Innhold: Dette er en bruksbok for den kristne tro, ment til bruk for alle som ønsker å finne en god rytme for troen i hverdagen, uavhengig av hva slags kirke eller fellesskap man tilhører. Etter hvert kapittel er det spørsmål til refleksjon. Bakerst i boka er et gruppeopplegg basert på hovedtemaene i boka.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!