Diakoni i kontekst

Forvandling-Forsoning-Myndiggjøring

Forfatter: Kjell Nordstokke (red. pva Det lutherske verdensforbund)

Utgiver: KUI (pva LVF)

Omfang: 6 samlinger

Målgruppe: Voksne

Et bidrag fra Det lutherske verdensforbund til forståelsen av diakoni og diakonal praksis Studieplan: En hjelp til å introdusere og studere LVFs dokument ”Diakoni i kontekst” i menigheter og lokale grupper.

Teologi- og misjonsstudenter har tilbrakt utallige timer med å diskutere og i de fleste tilfeller produsere mengder av dokumenter om emnet «diakoni». Et forord til et dokument som dette er ikke stedet for å repetere eller evaluere de forskjellige standpunktene ulike skoleretninger inntar i denne saken. Ikke desto mindre er det forfriskende å lese Diakoni i kontekst og bli minnet om at diakonien faktisk utgjør selve DNA-et, altså selve kjernen i hva det vil si å være kirke, og i hver eneste menighets selvforståelse. Diakonien forener kirken, og kan følgelig ikke bare settes bort til spesialiserte organisasjoner eller grupper av fagfolk. Det er ingen tvil om at kirken trenger fagfolk med ekspertise og ferdigheter. Likevel må man kunne si at det ligger tendenser i profesjonalismen som lett kan føre til en «e-NGO-fi cation» av kirkens selvforståelse. Derfor tilbys Diakoni i kontekst til kirkene som et luthersk bidrag til den pågående økumeniske samtalen om hvordan man skal forstå diakoni og dens tilhørende strukturer. Fra denne synsvinkelen framstår diakoni som legemliggjøring av Guds kjærlighet til verden – gjennom menneskers
handlinger. Diakoni er kjærlighet, gitt i nåde til det Gud har skapt, og det grunnleggende fundamentet som gjør tverreligiøs dialog og diapraksis mulig. Slik dialog er det et presserende behov for i en kontekst preget av kompleks debatt om klimaendringer og hva de fører til, og når den kristne kirke reviderer sin rolle i en verden der omsorg for andre i økende grad blir kommersialisert. Jeg anbefaler derfor Diakoni i kontekst til bruk blant prester, studenter og i økumeniske bibelstudiegrupper. Teksten utfordrer enhver leser til stadig å stille spørsmål ved hvor relevante kirkenes og menighetenes diakonale strukturer og virksomhet er.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!