Dette sier Guds ord til deg

Forfatter: Jarle Waldemar

Utgiver: Hermon

Omfang: 20 - 30

Læringsmål: Lære hvordan Guds ord får påvirke vårt indre, våre drømmer, vårt håp og vår tro. Få et bevisst forhold til hva som får lov å påvirke oss. Lære å sortere ut Guds tanker for oss i all informasjon og inntrykk. Få påfyll av himmelske impulser om hvem Gud er, hvem vi er og hvilken hensikt Gud har for livene våre.

Målgruppe: Voksne

Innhold: I denne boka ønsker Jarle Waldemar å gi deg gode sannheter fra Guds Ord som kan være med å prege livet ditt. Det er viktig at du vet hva GUds ord sier om deg og til deg. La Gud sette verdien på deg og livet ditt slik at du kan føle deg både elsket, viktig og klar for nye utfordringer.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!