Dette er glansdagene mine

Forfatter: Max Lucado

Utgiver: Hermon

Omfang: 30 - 40 timer

Læringsmål: Lære om Gud og om meg selv. Lære om Guds løfter. Finne motivasjon og praktiske trinn for å leve det livet Gud lover. Bli inspirert til å leve som kristen.

Målgruppe: Voksne

Innhold: Guds løfter er sanne og hans ord er til å stole på.

I Guds plan, i Guds verden, vinner du oftere enn du taper, tilgir like raskt som du blir fornærmet, og gir like rikelig som du mottar. Det kan hende du snubler, men du går ikke til grunne. Du kan slite, men du kan overvinne motløsheten. Du vil nyte et liv fylt av åndens frukt, og troen vil vokse. Med Guds hjelp kan gapet mellom den personen du er og den personen du ønsker å være, lukkes.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!