Det store gjestebudet

15 refleksjon over nattverden

Forfatter: Tor Ivar Torgauten

Utgiver: IKO

Omfang: 4 - 10

Læringsmål: Lære om rikdommen og mangfoldet i nattverdsmåltidet. Reflektere over nattverdens mysterium.

Målgruppe: Bibelgruppe, cellegrupper

Innhold: Det store gjestebudet er en undrings- og refleksjonsbok om nattverden. I tekst og bilder vil boka vise rikdommen og mangfoldet i nattverdsmåltidet. Framfor alt vil boka invitere til det store gjestebudet og si: «Kom, for alt er gjort ferdig».

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!