Det levende vannet

Søndagens evangelietekster 3. rekker. Advent - pinse. En nyttig inspirasjonsbok til bibelstudium, samtale og refleksjon. Boken er en gave til: - bibelgrupper, misjonslag og kirkeringer, - til deg som vil reflektere over søndagens evangelietekster for deg selv, - til alle som vil forberede seg til søndagens møte og gudstjeneste.

Forfatter: Olav Skjevesland

Utgiver: Verbum

Læringsmål: Gi inspirasjon til bibelstudium, samtale og refleksjon over søndagens tekst

Målgruppe: Voksne

Grundig bibelfaglig innsikt i møte med vår egen tid og vår egen livshistorie. Spennende innspill fra kirkehistoriens mest profilerte forkynnere gjør boken til en gullgruve. Bibelsitatene er hentet fra Bibel 2011. Boken er en oppfølger til Ord til tro og Ord til vekst.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!