Det kristne livet

Dåp, Bibel, nattverd, bønn

Forfatter: Rowan Williams. Oversatt av Ingvild Røsok.

Utgiver: Verbum

Omfang: 10 - 20 timer

Læringsmål: Få kunnskap om og reflektere over fire sentrale kjennetegn ved det kristne livet. Få innsikt i hva disse praksisene betyr for det kristne fellesskapet.

Målgruppe: Voksne

Innhold: Boka tar opp det mest sentrale ved det kristne livet og fellesskapet: dåp, bibellesning, nattverd og bønn. Boka hjelper oss til å se på hva disse praksisene sier oss om det kristne livets innerste vesen, og hvordan vi kan leve og utvikle oss som mennesker ved å delta i et fellesskap der dette praktiseres.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!