Det er lov å være lur

Forfatter: Johnny Omdal

Utgiver: Hermon

Omfang: 18-22

Læringsmål: Kunne gjøre rede for og gi gode svar på en del kristne tabutemaer. Lære å ta gode valg for eget liv og framtid. Oppdage sine gaver, talent og nådegaver.

Målgruppe: Unge og unge voksne

Innhold: Boka vil hjelpe deg til å ta bedre og smarte valg. Boka gir svar på en del vanskelige spørsmål.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!