Med andre ord – En inspirasjonsbok i diakoni

Hvem er min neste? Hva kan jeg gjøre for andre? Boka tar for seg temaene nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Den stimulerer til diakonal tenkning og praksis gjennom intervjuer, samtaler, erfaringsdeling, refleksjoner og dikt.

Forfatter: Eilev Erikstein og Ivar Solbu

Utgiver: Iko-forlaget AS

Omfang: 6 samlinger

Målgruppe
Alle som jobber med diakoni både frivillige og ansatte

Innhold
Boka inneholder noveller av Levi Henriksen, Karin Moe, Anne Kristin Aasmundtveit og Harald Rosenløw Eeg samt en nyskrevet salme av Edvard Hoem og Henrik Ødegaard utvider perspektivet, og viser på en utfordrende måte hvordan vi kan sette mennesket i sentrum.

Boka er blitt til gjennom et samarbeid mellom diakonene Eilev Erikstein og Ivar Solbu, og formidler en glede og stolthet over å være engasjert i frivillig og diakonalt arbeid.

En bok til inspirasjon og hjelp til å sette Plan for diakoni for Den norske kirke ut i livet.

Last ned studieopplegget som pdf-fil
Last ned studieopplegget som word-fil

Fra forordet
Ideen til denne boka ble født under en togtur mellom Hjuksebø og Kongsberg. Svangerskapet var ganske langt. Den nye planen for diakoni i Den norske kirke fra 2007 ble jordmor.

Vi som sitter i kafévogna er to menn med lang fartstid som diakoner i Den norske kirke. Eilev Erikstein (f. 1960) er prostidiakon i Vest-Telemark, mens Ivar Solbu (f. 1950) er soknediakon i Sauherad. Begge er utdannet på Diakonhjemmet..

Det har vært en spennende prosess å lete etter, systematisere og ordlegge mange års erfaringer. Det har blitt mange samtaler mellom oss to redaktører, og mange utfordrende møter med mennesker som jobber med diakoni. Takk til alle som raust har delt sin kunnskap, erfaring og innsikt med oss.

Eilev Erikstein og Ivar Solbu

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!